Folkrörelsernas kvinnofanor 28/2 kl. 17:30

Föredrag av Margareta Ståhl, fil. dr i visuell kommunikation, i Arkivcentrums föreläsningsserie. Kvinnoföreningars fanor, kvinnan som motiv och kvinnliga fankonstnärer tas upp i föredraget. Folkrörelsernas fanor är samlingstecken för föreningarna men också ett budskap utåt. Fanan ska ena gruppen men kan också vara en stridsfana i kampen för nykterhet, för en fri religion eller för ett rättvist och demokratiskt samhälle. Vilken roll spelade kvinnornas fanor? Skiljer de sig från männens? Hur skildras kvinnan som motiv? Fanns det kvinnliga fankonstnärer eller broderade kvinnorna själva sina fanor? Föredraget kretsar kring vad kvinnornas fanor kan berätta om kvinnans roll i våra folkrörelser. Margareta Ståhl är f.d. arkivarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm, och har skrivit en rad böcker om arbetarrörelsens bildspråk. Observera att föredraget hålls på Arkivcentrum, von Kraemers allé 19, i föreläsningssalen på plan 3.