Hans Alsén har avlidit

Folkrörelsearkivets hedersordförande, tillika vår grundare och förste ordförande, Hans Alsén, har avlidit i en ålder av 96 år.