Arbete & gemenskap – Bildspel

I vår fotoutställning om boken ARBETE & GEMENSKAP ingår ett bildspel som visas på bildskärmen i receptionen. Coronapandemin medför emellertid stora begränsningar för allmänheten att kunna ta del av det. Därför visar vi det också digitalt på Youtube. På vår kanal finns även en presentation av boken i form av en film.