Digitalisering av textdokument

I juni i år arrangerade Folkrörelsearkivet, tillsammans med Uppsala universitetsbibliotek och Institutet för språk och folkminnen (ISOF), en uppskattad workshop om att digitalisera kulturarvet. Under hösten erbjuder vi två av programpunkterna som tvåtimmarspass under kvällstid, samt ett kurstillfälle om den aktuella dataskyddsförordningen. Först ut är en kurs om digitalisering av textdokument som ges måndagen den 18 september kl. 18-20. Föranmälan krävs.

OCR (Optical Character Recognition) och HTR (Handwritten Text Recognition) är tekniker så att skannade pappersdokument kan tolkas och transkriberas (överföras) till digitalt textformat. På så sätt kan en gammal text bli sökbar i datorn som fritextsökning eller möjlig att presenteras med bokstavstypsnitt som kan läsas också av dem som inte är tränade i äldre handstilar.

Tid och plats: Måndag 18 september kl. 18-20, S:t Olofsgatan 15, Uppsala.

» Anmälan (PDF)