Extra arkivvårdskurs 14/12

Arkivet ger en extra kurs i arkivvård den 14/12 kl. 9-12. Kursen behandlar frågor rörande arkivbildning, bevarande, gallring, nya medier m.m. Föranmälan krävs.

Tid: 14/12 kl. 9-12, Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala.

Anmälan: Kontakta Folkrörelsearkivet, 018-727 24 70, info@fauppsala.se.

Avgift: 200 kr/person. Betalning sker till Folkrörelsearkivets bankgiro 467-2341. Ange ”Kurs” samt deltagarens namn vid betalning.