Facklig kamp – 100 % uthållighet. Föredrag av Göran Salmonsson 12 oktober

Den fackliga kamp vi läser om i historieböckerna förutsatte en mycket mer vardaglig kamp för att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävdes för att bygga och bibehålla organisationer som kunde bedriva uthållig facklig verksamhet. Den stora historien skulle inte finnas utan sina byggstenar av alla små undanskymda historier. En tillbakablick på hur detta samspel gestaltat sig i den svenska fackföreningsrörelsens framväxt och utveckling väcker en del frågor till vår samtid.

Göran Salmonsson är ekonomhistoriker och fackligt aktiv i Uppsala LS. Hösten 2018 ledde Göran en studiecirkel om Uppsala LS historia, med föreningsmaterial deponerat vid Folkrörelsearkivet