I folkrörelsernas tjänst – Kim Söderströms gärning

Kim scout
Kim som scout.

Temakväll tisdag 4 september kl. 18. Vår förre chef Kim Söderström, som gick bort den 1 maj i år, arbetade sammanlagt 33 år vid Folkrörelsearkivet. Han satte en stor prägel på verksamheten och har lämnat åtskilliga spår efter sig. Vi kommer att berätta lite om Kim som person och om hans insats för folkrörelserna i Uppsala län. Kim var en flitig fotograf och filmare, som dokumenterade sin omgivning både i yrket och privat. Vi kommer att visa bilder och filmer ur hans produktion, från Håbo till Tanzania, men också lite privata bilder.
Det blir bland annat en avstickare till USA, ett av Kims stora intressen var nämligen Amerikasvenskarnas öden. Yrkesmässigt tog det sig uttryck genom engagemang i Bishop Hill-sällskapet, men han hade också själv släktingar som utvandrat. Vi kommer att visa hans kortfilm ”När Nisse åkte till Amerika”, vilken handlar om en släkting som prövade lyckan i USA på 1920-talet. Varmt välkomna!

San Francisco
Kim i San Francisco 1997.