Nytt nummer av Originalet

I vårens nummer uppmärksammar vi bland annat kommunal demokrati och partiväsen i 1920-talets Tierp. Tidningen publiceras digitalt på Folkrörelsearkivets hemsida.

Tidning i pappersformat kan beställas kostnadsfritt per e-post, info@fauppsala.se, eller per telefon, 018-727 24 70.

» Nr 1/2021 (PDF)