Odramatiskt årsmöte

Folkrörelsearkivets årsmöte genomfördes under onsdagskvällen i Drabantens stora sal i Uppsala. 40 ombud från 30 föreningar närvarade på mötet som leddes av Sören Bergqvist.

När det gällde styrelseval gick årsmötet genomgående på valberedningens förslag. Det innebär att Maths Isacson omvaldes för ytterligare två år som ordförande. Därefter omvaldes Lena-Maria Jansson och Roland Skoglund som styrelseledamöter för en tid av två år. Styrelsen utgörs i övrig av Nina Sjöberg, Francia Eriksson, Torkel Gille, Gunnel Holstius och Johan Rendel.

Mötet beslutade även om ny medlemsavgift för arkivets medlemsföreningar. Avgiften kommer från och med 2023 att vara 300 kr för samtliga medlemmar. Därutöver tillkommer en hyllmeteravgift om 18 kr per förvarad volym. De nya avgifterna innebär att cirka 80 procent av arkivets medlemsföreningar får en lägre årsavgift.

Före årsmötet gav Agneta Lilja en uppskattad föreläsning om sin kommande bok om Herman Geijer som forskare, arkivgrundare och privatperson.