Skrivartävling och sommarjobb i Gottsundaprojekt

Folkrörelsearkivet, Gottsundabiblioteket och Litteraturcentrum utlyser skrivarpriser för unga 16-25 år och för barn upp till 15 år. Dessutom kommer sommarjobbande niondeklassare genom Uppsala kommun beredas tillfälle att arbeta som skribenter i Gottsunda.

”Välkommen hem – Gottsunda” är ett projekt som drivs av Folkrörelsearkivet med syfte att dokumentera Gottsunda som hembygd, bland annat genom att samla in berättelser om Gottsundaområdet som plats att bo på. Med utgångspunkt i Gottsunda skrivarcafé uppmanas boende i området att berätta om platser, mötesplatser, särskilda händelser eller helt fritt om Gottsunda som hembygd.

En skrivartävling utlyses också som är uppdelad i två klasser, en för unga 16-25 år med ett förstapris på 2 500 kronor och en för barn upp till 15 år med förstapriset 1 500 kronor. Texten kan bestå av en novell, en dikt, en sångtext eller något annat och den kan skrivas på valfritt språk. Tävlingsbidragen inlämnas i digital form till Gottsundabiblioteket senast den 26 augusti 2016.

Vidare kan skolelever som går ut nian i vår få kommunala sommarjobb som skribenter med Gottsundabiblioteket som arbetsplats. En av deras huvuduppgifter blir att intervjua, det vill säga fika och prata med, äldre Gottsundabor och sedan skriva om det.

Inledningsvis deltar de i en skrivarworkshop ledd av Anisur Rahman från Litteraturcentrum. De kommer också att få introduktioner av hembygdsföreningen i området samt vara en viss tid på Fyriskällan inne i Uppsala för att lära sig hitta information i lokalhistorisk litteratur och i arkiv. Allt som stöd och inspiration för det egna skrivandet om vad det innebär att vara och höra hemma i Gottsunda, vilket också är en del av sommarjobbet.

Alla texter, både inom och utom tävlan, har möjlighet att publiceras i en kommande antologi från Litteraturcentrum. Projektet ”Välkommen hem – Gottsunda” kommer också att presenteras i sin helhet i en utställning i samband med Arkivens dag i november.

KONTAKT
Jonas Sandström, Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Telefon: 018-727 24 72
E-post: jonas.sandstrom@fauppsala.se

Carin Carlsson, Gottsundabiblioteket
Telefon: 018-727 17 61
E-post: carin.carlsson@uppsala.se

Foto: Drakflygarfestival i Gottsundagipen i början av 1980-talet. Hyresgästföreningen/Folkrörelsearkivet.