Sök i arkivets fandatabas

Arkivets databas över fanor och standar finns nu tillgänglig på hemsidan. Samlingen omfattar ca 350 fanor och standar.

Bruket av föreningsfanor har varit vanligt inom framför allt nykterhets- och arbetarrörelsen. Fanan var en viktig symbol för föreningarnas medlemmar.

» Sök i databasen (välj Gästkonto)

En reaktion på ”Sök i arkivets fandatabas”

Kommentera