Kategoriarkiv: Månadens dokument

Den 40-gradiga röstskalan

Karl Staaffs regering föll sedan den försökt driva igenom en rösträttsreform med majoritetsval i riksdagens båda kammare. Det blev istället Arvid Lindman som 1909 drev igenom grundlagsändringen som innebar rösträtt för alla män. Det var däremot en rösträtt med begränsningar. Till andra kammaren var det lika rösträtt, men i kommunala val viktades rösterna mot en 40-gradig, inkomstbaserad, röstskala. Som mest kunde en enskild person alltså ha 40 röster. Fortsätt läsa Den 40-gradiga röstskalan

Projekt 00 – ett förargelseväckande projekt

Bildtext: Modell över byggnaden 00 – en Konsthall och ett kommunikationscentrum, planerat av projektgruppen Inredningar utföres (Lena Bergström, Ernst Billgren, Per Glembrandt, Dan Wolgers, Fredrik Wretman och Jan Åman).

De flesta föreningsjubileer brukar passera ganska obemärkt för utomstående. Uplands konsförenings 60-årsjubileum 1993 var ett undantag. Vid invigningen av jubileumsutställningen 3 december presenterades också projektgruppens Inredningar utföres förslag till en ny byggnad på platsen för den stängda offentliga bekvämlighetsinrättningen vid Fyristorg (byggd 1927 efter stadsarkitekten Gunnar Leches ritningar). ”En modell och ritningar visades och väckte både intresse, förvåning, förtjusning och förskräckelse”, berättar konstföreningens 1993 års verksamhetsberättelse. Det skulle förslaget fortsätta att göra, inte minst förskräckelse, långt in i nästa år. Striderna om det uppsaliensiska offentliga rummet är som bekant inte få, men Projekt 00 är ett av de mer provokativa och därför kortlivade förslagen, mycket på grund av husets placering mitt i en traditionstyngd arkitektonisk miljö. Turbulensen märktes också av i konstföreningen, men framför allt bland allmänheten. Fortsätt läsa Projekt 00 – ett förargelseväckande projekt

Erikslunds amatörklubb

Hur det gick till när amatörklubben i Erikslund bildades berättar här en av medlemmarna, Samuel Lundgren, med egna ord:
”Klubben bildades 1905. Märkligt nog var det en kvinna som gav uppslaget. Ynglingarna i Erikslund hade, i likhet med andra förstadspojkar, som vana att stå i ett gathörn och röka och prata om kvällarna. Fröken Hildur Ottelin som bodde där i närheten hade ofta sin väg förbi detta hörn. Pojkarna hälsade alltid ordentligt när hon gick förbi. Fortsätt läsa Erikslunds amatörklubb