100 år sedan rusdrycksomröstningen

Jenny Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken 100 år sedan rusdrycksomröstningen – Svenska folkomröstningar under ett sekel.

I höst är det 100 år sedan folkomröstningen om rusdrycksförbud ägde rum, den första folkomröstningen i Sverige. Året innan hade riksdagen beslutat att införa rådgivande folkomröstningar för att öka demokratin. Rusdrycksfrågan drev på detta och många riksdagsmän var organiserade nykterister. Med den nyss införda kvinnliga rösträtten hoppades dessa att folket skulle säga ja till ett förbud. Men det blev ett nej, om än knappt.

Sedan dess har det hållits ytterligare fem nationella folkomröstningar i Sverige: 1955 om högertrafik, 1957 om ATP, 1980 om kärnkraft, 1994 om EU-medlemskap samt 2003 om införandet av euron som valuta. Därutöver har det hållits en mängd lokala folkomröstningar i kommunerna, om allt mellan brobyggen och länsbyten.

Föredraget tar sin utgångspunkt i förbudsomröstningen 1922 men behandlar folkomröstningar i allmänhet, både lokala och nationella, hur vanliga de är, vad de brukar handla om samt för- och nackdelar med folkomröstningar.

ARKIVCENTRUMS FÖRELÄSNINGSSERIE
Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.
Föreläsningssalen, plan 3. Fri entré.