Beslut om kvinnlig rösträtt 100 år

 

Idag är det 100 år sedan riksdagen tog det första beslutet om kvinnlig rösträtt. Efter valet 1920 kunde en andra omröstning ske den 26 januari 1921. Då trädde grundlagsändringen ikraft och hösten samma år kunde kvinnor för första gången delta i ett riksdagsval.
Kampen för kvinnlig rösträtt hade pågått i många år och trots avsaknaden av rösträtt var det många kvinnor som engagerade sig politiskt på olika sätt. De var aktiva inom folkrörelserna och deltog i samhällsdebatten även i andra frågor än om den egna rösträtten.
På bilden ser vi två kvinnliga valarbetare på agitationsturné för Socialdemokraterna inför valet 1914. Hon i vitt är troligen Olga Hedén (1891-1988). Bilden återfinns i SAP-distriktets arkiv och är med i utställningen 100% kamp som invigs idag på Upplandsmuseet och pågår t.o.m. den 27 oktober.
Länk till info om utställningen:
Upplandsmuseet, 100 % kamp.