Kategoriarkiv: Månadens dokument

Modell över byggnaden 00.

Projekt 00 – ett förargelseväckande projekt

Bildtext: Modell över byggnaden 00 – en Konsthall och ett kommunikationscentrum, planerat av projektgruppen Inredningar utföres (Lena Bergström, Ernst Billgren, Per Glembrandt, Dan Wolgers, Fredrik Wretman och Jan Åman).

De flesta föreningsjubileer brukar passera ganska obemärkt för utomstående. Uplands konsförenings 60-årsjubileum 1993 var ett undantag. Vid invigningen av jubileumsutställningen 3 december presenterades också projektgruppens Inredningar utföres förslag till en ny byggnad på platsen för den stängda offentliga bekvämlighetsinrättningen vid Fyristorg (byggd 1927 efter stadsarkitekten Gunnar Leches ritningar). ”En modell och ritningar visades och väckte både intresse, förvåning, förtjusning och förskräckelse”, berättar konstföreningens 1993 års verksamhetsberättelse. Det skulle förslaget fortsätta att göra, inte minst förskräckelse, långt in i nästa år. Striderna om det uppsaliensiska offentliga rummet är som bekant inte få, men Projekt 00 är ett av de mer provokativa och därför kortlivade förslagen, mycket på grund av husets placering mitt i en traditionstyngd arkitektonisk miljö. Turbulensen märktes också av i konstföreningen, men framför allt bland allmänheten. Läs mer

70858

Erikslunds amatörklubb

Hur det gick till när amatörklubben i Erikslund bildades berättar här en av medlemmarna, Samuel Lundgren, med egna ord:
”Klubben bildades 1905. Märkligt nog var det en kvinna som gav uppslaget. Ynglingarna i Erikslund hade, i likhet med andra förstadspojkar, som vana att stå i ett gathörn och röka och prata om kvällarna. Fröken Hildur Ottelin som bodde där i närheten hade ofta sin väg förbi detta hörn. Pojkarna hälsade alltid ordentligt när hon gick förbi. Läs mer