Gunnar Dahlberg, rasbiologiska institutets föreståndare 1935-1956

Professor Gunnar Dahlberg (1893-1956) tar en kopp te vid sitt arbetsbord. Dahlberg efterträdde 1935 Herman Lundborg som föreståndare för rasbiologiska institutet i Uppsala. Dahlberg var i sin forskning inriktad mot socialmedicin, uppmärksam på ärftligt överförda sjukdomar, men också på det ”sociala arvet”, och hur sociala förhållanden kunde påverka sjukdomstillstånd. Med Dahlberg sker en brytning

jämfört med rasbiologiska institutets inriktning under Herman Lundborg; en stereotyp rasklassificering och hierarkisering utifrån yttre kroppsliga karaktärsdrag. Under 1920-talet hade Lundborg också politiskt alltmer närmat sig nazismen och tredje riket skulle under 1930- och 1940-talet omfamna hans forskning i dödlig praktik. Den i Sverige samtidiga allmänna omsvängningen mot en mer negativ inställning mot Lundborgs rasbiologi, markeras av utnämningen av Dahlberg 1935. Den innebär inte ett slut på den svenska steriliseringspolitiken, som mer låg i linje med Dahlbergs syn på ärftlighet än på rasindelning. I första hand motiveras steriliseringarna av ärftliga sjukdomar, men också med uppvisat asocialt beteende.

Bilden från 18 april 1946 finns i samlingen Aftontidningen, Uppsalaredaktionen, som bevaras på Folkrörelsearkivet och som nu finns tillgänglig på Alvinportalen tillsammans med Aftontidningens övriga fotografier.

http://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?aq=%5B%5B%5D%5D&c=66&aqe=%5B%5D&af=%5B%22ORG_PID%3Aalvin%5C%5C-organisation%5C%5C%3A948%22%5D&searchType=EXTENDED&pid=alvin-record%3A212641&dswid=2918