Heléne Lööw, Från unghöger till alt-right: Sveriges Nationella Förbund

Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, Tisdag 12 mars kl. 18.

Med fokus på Sveriges Nationella Förbund (S.N.F.) under mellankrigstiden, drar Heléne Lööw, Historiska institutionen vid Uppsala universitet, det nationalistiska idéarvets trådar bakåt mot förra sekelskiftets unghöger, så

Skiss till standar för S.N.U. Östra distriktet. u.å.

väl som framåt mot alt-right och andra nationalistiska rörelser av idag. Sveriges Nationella Ungdomsförbund (S.N.U.) bildades 1915 som ett ungdomsförbund till Allmänna Valmansförbundet (Högerpartiet). På 1930-talet radikaliserades förbundet i fascistisk riktning och p.g.a. detta skedde en brytning med Högerpartiet 1934. Förbundet agerade därefter fram till 1946 som ett parti under namnet Sveriges Nationella Förbund. Därefter kom det att verka under andra former. Formellt existerar fortfarande S.N.F. men har idag ingen verksamhet.