Finland under andra världskriget

Fyriskällan, tisdag kl 18.00, föredrag av professor Kent Zetterberg.
Den finska historien under andra världskriget var dramatisk, med tre utkämpade krig och med komplicerade diplomatiska mellanspel för att bevara landets nationella oberoende. I finska vinterkriget mot Sovjetunionen  1939-1940 höll det finska försvaret sin betydligt starkare fiende Sovjetunionen stången under tre och en halv månad. Under Fortsättningskriget 1941-1944 (bioaktuell med den tredje versionen av Okänd soldat efter Väinö Linnas roman med samma namn) anslöt sig Finland till Tysklands anfallskrig mot Sovjet i ett försök till revansch. I det tredje kriget, Lapplandskriget 1944-1945,  fullföljde Finland sitt åtagande gentemot Sovjetunionen, att köra ut den tidigare vapenbrodern Tyskland från norra Finland.

Stort Finlandsmöte i Universitetets aula, 15 mars 1940, arrangemang av Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun, Uppsala Högerförening och Folkpartiet Uppsala.
Stort Finlandsmöte i Universitetets aula, 15 mars 1940, arrangemang av Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun, Uppsala Högerförening och Folkpartiet Uppsala.

Kent Zetterberg är professor emeritus vid försvarshögskolan och Stockholms universitet, har bland annat haft en forskningsinriktning på svensk neutralitet och säkerhetspolitik, där också relationen till Finland under andra världskriget varit ett tema.