Folkrörelsearkivets kurser hösten 2020

Ta del av Folkrörelsearkivets kursutbud för hösten 2020.
Alla arrangemang sker online (Zoom) på grund av Covid-19.
Anmälan sker per e-post till info@fauppsala.se eller telefon 018-727 24 70.

LÖR 10 OKT | 10.00-12.00
ARKIVKURS FÖR FÖRENINGAR/ HEMBYGDSFÖRENINGAR – TRÄFF 1/3
Gemensam introduktion i dokumenthantering och arkivering.
I samarbete med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.
Avgift, kurspaket 1-3: medlem 500 kronor, övriga 1 250 kronor.
Föranmälan senast 7 oktober.

ONS 28 OKT | 18.00-19.30
UPPHOVSRÄTT FÖR FÖRENINGAR
Kjell Adolfsson, Uppsala universitet.
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.
Föranmälan senast 19 oktober.

ONS 11 NOV | 18.00-19.30
ARKIVKURS FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR – TRÄFF 2/3
Fördjupning: ett tryggt långtidsbevarande.
I samarbete med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.
Avgift: se info. 10 oktober
Föranmälan till träff 1-3, senast 7 oktober.

MÅN 16 NOV | 10.00-12.00
SKRIV DIN FÖRENINGS HISTORIA
Kurs i hur man skriver en föreningshistorik.
Föranmälan senast den 12 november.
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.

ONS 25 NOV | 18.00-20.00
DIGITAL ARKIVERING FÖR FÖRENINGAR
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.
Föranmälan senast 23 november.

ONS 9 DEC | 18.00-19.30
ARKIVKURS FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR – TRÄFF 3/3
Fördjupning: ordning, organisation, ssk tekniker.
I samarbete med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.
Avgift: se info. 10 oktober
Föranmälan till träff 1-3, senast 7 oktober.

LÖR 12 DEC | 10.00-12.00
GDPR FÖR FÖRENINGAR
Kjell Adolfsson, Uppsala universitet.
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.