Hösttider på Folkrörelsearkivet

Ännu påverkar coronapandemin våra öppettider och servicenivå.

ÖPPETHÅLLANDE OCH SERVICENIVÅ

  • Forskarexpedition och läsesal är öppen för forskare, tisdag – torsdag, kl. 10.00–15.00.
  • Vi har lunchstängt kl. 12.00 – 13.00. Forskarsalen är öppen, men under lunchen har vi ingen service med framtagning, rådgivning eller liknande.
  • Föredrag och andra arrangemang ges inte för publik. Vi utnyttjar istället vår Youtube-kanal.
  • Kurser planeras också att hållas digital och över en länk. Vi använder verktyget Zoom.
  • Vi kommer att vara fortsatt restriktiva med att ta emot leveranser under hösten.

Att vi inte kan ta emot större leveranser är inte coronans fel. Vi har ont om uppställningsplats för arkiv och arbetar med att förteckna det som redan är levererat.