Helen Lindberg – I dina händer: Var mänskliga rättigheter börjar och slutar

Fyriskällan, tisdag 11 december klockan 18.00

Måndagen den 10 december är en jubileumsdag. Denna dag för 70 år sedan antog FN:s generalförsamling deklarationen om universella mänskliga rättigheter, efter erfarenheterna från andra världskrigets barbari.

Helen Lindberg från Statsvetenskapliga institutionen håller ett föredrag om kommissionen som utarbetade deklarationen och om kommissionens ordförande Eleanor Roosevelt. Kommissionen kunde arbeta i en rättstradition, inte minst en europeisk som sträckte sig tillbaka till medeltiden och Magna Charta, men stod också inför utmaningen att skapa något nytt och universellt. Resultatet accepterades inte heller av alla medlemmar i generalförsamlingen. Sovjetunionen och deras satelliter i Östeuropa lade ned sina röster, Saudiarabien hade invändningar om religionsfrihet och om likställdhet mellan könen, Sydafrika såg ett hot mot sin framväxande apartheidpolitik. Också idag ifrågasätts universella mänskliga rättigheter. Helen Lindberg inriktar sig på kommissionens principiella överväganden vid utarbetandet av deklarationen och berör i sitt föredrag också dagsaktuella principiella frågor om mänskliga rättigheter, där hon särskilt lyfter fram Eleanor Roosevelts insikt om mänskliga rättigheter som en i grunden vardagens lokala mellanmänskliga praktik.

 

Föredraget arrangeras av Folkrörelsearkivet i samarbete med Statsvetenskapliga instuttionen, Uppsala universitet. Det hålls på Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, klockan 18.00.

Fri entré och ingen föranmälan.

Bilden: Amnesty International Uppsala län, demonstration 1982