Inställd kurs: Reprofotografering och efterbehandling vid digitalisering

Den kurs om Reprofotografering och efterbehandling vid digitalisering, som skulle ha hållits måndag 23.4, kl 15.00–17.00, på Uppsala universitetsbibliotek med Roger Magnusson som kursledare, har ställts in p.g.a. för få anmälda.