”Bevaka, urskilja och avskilja”

Tisdagen den 24 april kl. 18.00 föreläser Docent Madeleine Hurd, Södertörns högskola, om polisens, socialstyrelsens och akademikers bevakning och behandling av romer i ett historiskt perspektiv.

Statens försök att ta kontroll över sin befolkning, inte minst med hårda lagar mot så kallade främlingar, nomader, och skojare – dvs. alla med ett ”zigenarliknade levnadssätt” – intensifierades i och med välfärdsstatens etablering. Den nya befolkningspolitiken, baserad på dåtidens vetenskap och institutionaliserade rasism, skulle skapa ”hälsosamma” och ”produktiva” medborgare.

Under mellankrigstiden mobiliserades polis, lärare och socialarbetare till samarbete med rasbiologer för att definiera, räkna, och ingripa mot både romer och resande. Därmed legitimerades polisens normala handlande, där romers och resandes familjer redan tidigare övervakades och förföljdes.

Föredraget ges i samverkan med projektet ”Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar, bygga upp dig själv”.