Kurs: Dokumentation och intervjuer som forskningsmetod

Måndag 9.4, kl 18.00, Fyriskällan, kursledare, Agneta Lilja

Lär er grunderna i intervju- och dokumentationsteknik som en väg att samla in uppgifter för din föreningshistoria, eller kanske för det hembygdshistoriska eller personhistoriska projektet. Hur lägger man upp ett dokumentationsprojekt, hur intervjuar man på bästa sätt och hur organiserar man materialet efteråt så att det går att använda? Agneta Lilja är tidigare arkivarie vid Institutionen för språk och folkminnen och tidigare lektor i etnologi vid Uppsala universitet och Södertörns högskola och har lång erfarenhet av etnologisk metod med insamling av uppgifter från informanter.

Anmälan till kurserna senast vardagen innan kurstillfället, till info@fauppsala.se eller tel. 018-7272470. Betala in kursavgift till bankgiro 467-2341. Ange ”kurs dd/mm”. 200 kronor per kurstillfälle för medlemmar, 500 kronor för icke medlemmar.