Kampen för kvinnlig rösträtt som folkrörelse

Föredrag av Christina Florin tisdag 12 november kl. 18:00.

I början av 1900-talet organiserade sig tusentals svenska kvinnor i en riksorganisation för att driva igenom rösträtt för kvinnor. Tonvikten i föredraget ligger på den grupp kvinnor som reste land och rike kring för att ”predika rösträtt”. Vilka var de? Hur gjorde de? Vilka var argumenten emot kvinnlig rösträtt? Hur lyckades de bryta motståndet?

Christina Florin.

Christina Florin är professor em. i kvinnohistoria vid Stockholms universitet. Hon har bland annat forskat om lärarinnor, kvinnor och utbildning, 1960-och 70-talets ”känslorevolution”,  välfärdsstatreformer och den kvinnliga rösträttsrörelsen.