Musikens Hus – det bortglömda alternativet

De flesta vet att tillkomsten av ett Musikens Hus i Uppsala föregicks av en politisk långbänk av sällan skådat slag. Många känner också till att Nannaskolans gård vid Kungsgatan, i olika omgångar, var ett hett alternativ för dess placering, innan den ursprungligen tänkta platsen i kvarteret Gerd intill Vaksala torg slutgiltigt klubbades och Uppsala Konsert och Kongress äntligen kunde byggas.
Mindre känt är det förslag som Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Skanska och AROS-gruppens arkitekter presenterade i maj 1994. De hade redan tidigare planerat för en stor kongressanläggning i Gluntenområdet, med arbetsnamnet Uppsala Convention Center. Dessa planer lades dock på is när finanskrisen slog till i början på decenniet. Men efter att Uppsala kommunfullmäktige 1993 röstat ned ett förslag för Musikens Hus vid Vaksala torg, ritade Arosgruppen om Gluntenprojektet så att det lämpade sig även för konserter.

Man erbjöd kommunen att för en klumpsumma om 45 miljoner kronor gå in som hälftenägare i anläggningen. Då skulle 150 kvällar om året vikas för musikaliska evenemang. En alternativ finansieringsform fanns också: att kommunen bidrog med 9,5 miljoner om året under tio år. Kommunen måste dock bestämma sig snabbt; inom en månad ville konsortiet ha besked för att kunna sätta spadarna i marken.

Kommunen var emellertid inte intresserad. Kanske den korta betänketiden gjorde sitt till, men förslaget ansågs också för dyrt. Dessutom uppfyllde det inte alla önskemål som fanns för ett riktigt Musikens Hus. Själva den stora konsertsalen var det inget fel på, men kringutrymmen som övningslokaler och annat saknades. Även talespersonen för AROS-gruppen insåg, att Uppsala Convention Center bara kunde bli en tillfällig lösning för Musikens Hus-frågan. I framtiden skulle Uppsala ändå behöva bygga ett större konserthus.

Redan senare samma år riktades blickarna istället mot Nannaskolans gård, när ett första förslag för en placering där hade skissats. Men det hände ingenting nu heller. Fem år senare fick den kände arkitekten Bo Karlberg, kommunens uppdrag att skissa på ett nytt förslag vid Nannaskolan. Han hade ritat det nyss uppförda Gävle konserthus. Kommunfullmäktige röstade ned även detta förslag då läget mellan järnvägen och Kungsgatan inte ansågs bra.

Bild 2 UCC kongress

Teckning av Gävle konserthus.

Ovan: UCC sett från sidan.
Nedan: Akvarell av Gävle konserthus.

I föreningen Musikens Hus Vänners arkiv återfinns ritningarna till olika förslag. Bland dem finns också en akvarell föreställande Gävle konserthus. Det är lätt att se att förslaget för Uppsala Convention Center i Gluntenområdet har en hel del gemensamt med Gävle konserthus avseende formspråket. Men djupdykningar i arkivet, liksom annan informationssökning, ger inget svar på om Bo Karlberg var inblandad även i detta projekt. Den läsare som eventuellt har kännedom om detta är mer än välkommen att höra av sig!