Öppethållande under sommaren

Folkrörelsearkivet fortsätter under sommaren att anpassa verksamheten p.g.a. covid-19-pandemin. Personal arbetar i större utsträckning hemifrån och vi kan inte garantera forskarservice. Vi kan ta emot forskarbesök, men först efter överenskommelse. Kontakta därför först Folkrörelsearkivet via info@fauppsala.se eller telefon 018-727 24 70 för att överenskomma om tid.

Fyriskällans läsesal och bibliotek har öppet tisdag–torsdag:

10.00 – 15.00 t.o.m. 18 juni
10.00 – 12.00, 23 juni – 13 augusti

Under denna period håller Fyriskällan stängt måndagar och fredagar.

Kontakta även i förväg för överenskommelse om arkivleveranser. Vi ber om att om möjligt avvakta med leveranser p.g.a. att Folkrörelsearkivet för tillfället har ont om plats för nya leveranser.