Folkrörelsearkivets verksamhet med anledning av covid-19

Uppdaterad information 2020-03-25 om årsmötet

Av hänsyn till behovet att hålla ned smittspridningen av coronaviruset, ställer Folkrörelsearkivet från och med tisdag 24 mars om verksamheten. Studie- och forskarbesök ställs bland annat in till och med den 14 april.

Fram till 14 april: Personalen kommer att till stor del arbeta hemma eller i inre tjänst på arkivet. Vi kommer inte att kunna ta emot studie- eller forskarbesök. Kontakter via telefon eller e-post upprätthålls som tidigare. Vid behov kan denna period komma att förlängas.

Fram till 5 juni: Stopp för arkivleveranser. Kurser, föreläsningar och programevenemang ställs in.

Årsmötet skjuts upp från 31 mars till 24 augusti, se vidare instruktioner på Folkrörelsearkivets hemsida, länken: http://www.fauppsala.se/arsmote/. Det ska understrykas att situationen kan ändras snabbt och årsmötet kan behövas skjutas upp. Vi uppmanar alla som som anmält sig till årsmötet men avser att inte komma, att meddela oss.

Folkrörelsearkivet följer i övrigt utvecklingen och anpassar åtgärderna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens och myndighetsbeslut.

Örjan Simonson, arkivchef