Döden i arkivet … får vänta. Evenemang inställt

Fyriskällan 17 mars, klockan 18.00

På grund av restriktioner och rekommendationer som föredragshållarnas arbetsplatser nyligen beslutat till följd av Corona-smittan, måste arrangemanget Döden i arkivet skjutas till ett senare datum. Vi ser fram mot ett samtal om döden i höst istället.
Döden spelar schack i Täby kyrka, foto Sören Hallgren, Nordiska museet. Wikimedia commons och Digitalt museum

Ett samtal om arkivet som minnesplats med utgångspunkt från professor Hans Ruins bok Being with the dead. Medverkande: Hans Ruin, Anastasia Pettersson och Örjan Simonson.

”Sörjd och saknad men i ljust minne bevarad” är ett vanligt uttryck i dödsannonser, så vanligt att den nog ofta går förbi oss som en fras – till den dagen då den fångar in just det vi känner.  Våra döda är inte helt borta. De finns med oss i våra minnen, i våra löften till dem och i den samhällsgrund tidigare generationer lagt och som vi fortsätter att förvalta.

Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola, har i sin bok Being with the dead, berört vårt förhållande till de döda ur fler aspekter: begravningsriten, politik, historia, arkeologi. Arkiven och arkivinstitutionernas praktik har en tydlig koppling till flera av dessa aspekter och med utgångspunkt från Ruins bok, tar vi diskussionen vidare till de döda i arkiven.