Kvinnors bemyndigande och islam

Fyriskällan, 25 februari, klockan 18.00

När man får chansen att diskutera religion och samhällssyn med forskare inom området, inser man snart att förhållandet sällan är så entydigt som vi förställt oss – vare sig vi ser religionen som ett rättesnöre för våra liv eller förhåller oss kritiskt, skeptiskt till den. Ibland blir man överraskad. Inom kristen tradition har många samhällslösningar tagit plats och så är det också med islam. Mohammad Fazlhashemis och Helen Lindbergs samtal handlar om på vilka sätt religion kan begränsa kvinnors frihet och handlingsutrymme men också tjäna som källa för kvinnors bemyndigande i deras vardag såväl som politiskt. Särskilt beskrivs grunderna för möjligheten att kombinera Islam med feminism och hur Islamisk feminism vuxit fram historiskt och existerar i olika delar av den muslimska världen, även där det är tydligt att Islam och kvinnors rättigheter idag är i motsatt ställning till varandra. Fokus kommer ligga på att det inom Islam redan från början fanns ett utrymme för emancipatorisk kamp och att det kanske snarare är kvinnofientliga tolkningar av Sharia och lokala seder och traditioner än religionen i sig som medgivit förtryck av kvinnor. Ur muslimska tanketraditioner har det vuxit fram både en sekulär och en islamisk feminism. Enligt islamisk feminism går det utmärkt att förena religiöst agentskap med kvinnlig frigörelse.

Statsvetenskapliga institutionen
Foto. Mikael Wallerstedt
BILDERNA ÄR FRIKÖPTA AV UPPSALA UNIVERSITET

Helen Lindberg är forskare och lärare i politisk teori och politisk idéhistoria vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Helen Lindbergs bok ”Marriage as Contract – Towards an Islamic Contractual Feminism” planeras komma ut på Lexington Books, våren 2021.

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi, verksam vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Han har forskat om politiska idétraditioner inom islam och deras kopplingar till teologiska och  rättsliga föreställningar. Han har också forskat om liberalteologiska och feministiska tolkningar bland muslimska tänkare.