Arkiven som skolresurs

Folkrörelsearkivet för Uppsala län vill vara en resurs för 2000-talets skola. Vi erbjuder därför, tillsammans med Landsarkivet och Uppsala stadsarkiv, kostnadsfria workshops och föreläsningar där vi arbetar med källkritik, orsakssamband och demokratiska perspektiv utifrån ett historiskt källmaterial. Dessa kunskaper och färdigheter är nyckelkompetenser för framtiden och lyfts fram i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Fortsätt läsa Arkiven som skolresurs

Krigsbarnen på Björkhult

För kuststäder som Östhammar innebar krigsåren på 1940-talet en ström av flyktingar. Över Östersjön kom balter, främst ester, men också finländare. I små, knappt sjödugliga båtar, eller stora fartyg flydde människor undan kriget. En av de organisationer som tog hand om flyktingarna var Östhammars Lottakår. Under delar av 1942 uppläts ”Villa Björkhult” som internat åt tio finska barn. Fortsätt läsa Krigsbarnen på Björkhult