Postkristna svenskar – föredrag av David Thurfjell

Vad tror svenskar på egentligen? Är svenskarna ett sekulärt folk? Har vi Luther på ryggen? Varför gillar svenskar buddhismen så mycket och varför anförs islam så ofta som exempel på religionens negativa sidor? Religionshistorikern David Thurfjell ställer sådana frågor om svenskars religiositet och når svaret att svenskar som betraktar sig själva som sekulära och icke troende, i hög grad tänker om de existentiella frågorna utifrån ett kristet arv.  Vi är mer religiösa än vi tror och mer beroende av vår historia än vi är medvetna om. Bland den stora grupp svenskar som inte bekänner sig som troende och kristna, påverkas tankarna av flera stora idétraditioner: den folkkristna, den västerländska religionskritiken och nyandligheten. De stora ritualerna och veckorytmen levs fortfarande enligt kristen tradition och fortfarande är en majoritet av svenskarna medlemmar i svenska kyrkan.

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i Religionsvetenskap vid Södertörns högskola. På tisdag 7 juni klockan 18 besöker David Fyriskällan och håller föredrag utifrån sin bok Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Fri entré.

Foto: Konfirmandgrupp 1985, fotograf: Henrik Carlsson.