Stadens hyresgäster och deras hus

Åse Richard

Föredrag som  läggs ut på Youtube  fr.o.m. tisdag 20 oktober klockan 18.00.

För hundra år sedan, säger Åse Richard, var bostadsstandarden i Sverige ofta dålig och besittningen otrygg. Sedan följde en tid av bostadspolitik som gav en hög bostadsstandard och hyresrättsinnehavaren en stark ställning. Idag ökar återigen bostadsojämlikheten. Åse Richard redogör för hyresrätternas ställning i Uppsala, en stad med ett bostadsbestånd som har en märkbart låg andel hyresrätter på enbart 36 %, koncentrerade till östra Uppsala, Gottsunda, Eriksberg, Stenhagen och Sävja. I flera av dessa har renoveringar och hyreshöjningar skapat flyttkaruseller och hos de boende en minskad trygghet. I mitten av 1960-talet föreföll valet mellan en hyresrätt och en bostadsrätt som ganska likvärdigt. Drygt 50 år senare har den som då valde bostadsrätt betydligt lägre boendekostnader och äger en fastighet med miljonvärde. Bostadsrätten har blivit en vara på en marknad för bostadsrättsinnehavaren och hyresfastigheten har också blivit ett kapitalplaceringsobjekt – fast inte för hyresrättsinnehavaren. Hyresrättsinnehavare som tvingas flytta upplever en förlust av socialt sammanhang och av kontroll över sitt eget boende: mer av en gäst än en rättsinnehavare.

Åse Richard är doktorand i kulturgeografi och vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Hennes avhandlingsarbete är om feministiska perspektiv på upprustning av flerfamiljshus. . Åse  organiserar också stadsvandringar på temat boendinflytande och boendemiljö, bland annat i Gränby.  Under hösten är inga ytterligare stadsvandringar planerade men om intresse för det finns, mejla gärna till till hallbarlevandestad@hotmail.com.

Se fler föredrag på Folkrörelsearkivets Youtubekanal.

https://stadsbyggnad.org/2018/vad-ar-en-god-bostad/