Systemskifte. Arkivförteckningarna tillfälligt oåtkomliga

Vi byter server och uppgraderar version av vårt databassystem Filemaker. Just nu är våra arkivförteckningar, arkivbildarregister och  registret över fansamlingen inte tillgängligt på hemsidan. Vi räknar med att de ska finnas åter på plats senast fredag 12 februari.