Döden på facebook

Premiär på Folkrörelsearkivets Youtubekanal 15 december (nytt datum)

Carl kommer att tala om vad det han kallar ”digitala kvarlevor”, alltså den data vi lämnar efter oss på internet när vi dör. Föredraget fokuserar på etiska frågor. Vem har egentligen har rätt att bestämma vad som händer med en persons Facebook-konto, Spotify-spellistor och Tweets när denne inte lever längre? Och vilka anspråk kan företagen som lagrar datan göra? Kort sagt, vad borde vi göra med de dödas digitala kvarlevor? Detta är inte bara en fråga för individer som nyligen förlorat någon. Det är också en fråga vi måste ställa oss på en kollektiv nivå. Redan inom de närmsta tre årtionderna kommer omkring 2.2. milliarder människor att avlida. Hur ska vi hantera deras data? Och vem äger den egentligen?

På grund av de skärpta lokala smittskyddsråden har inspelningen av Carls föredrag behövt senareläggas. Därför senareläggs också premiärdagen från 17 november till 15 december.

Folkrörelsearkivets Youtubekanal

Processed with VSCO with b1 preset

Carl Öhman earned his doctorate in September 2020 at the Oxford Internet Institute (OII), University of Oxford. He is a founding member of the Digital Ethics Lab, a cutting-edge research group led by Prof. Luciano Floridi. His research has appeared in top-ranking journals such as Nature Human Behavior and Big Data & Society, and in 2020 he was named the UK’s #1 early career researcher in the arts and humanities by Scopus/Elsevier and awarded a prize at the Royal Society. Beyond academia Carl is also a well-known commentator in popular media and frequently appears in outlets such as TIME MagazineThe Washington PostThe GuardianThe Wallstreet JournalLe MondeDer Spiegel, BBC, CNN, Sky News, NPR, and many others.