Slutförvar av kärnbränsle under 100 000 år

Onsdagen den 30 mars kl. 18.00 arrangerar Folkrörelsearkivet ett panelsamtal under rubriken ”Tidskapslar – Information om slutförvarat kärnbränsle under 100 000 år”. Plats: S:t Olofsgatan 15. Fri entré.

Kärnkraft som energikälla och slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark är två heta politiska frågor. Där finns det svindlande långa tidsperspektivet då kärnbränslets radioaktivitet och giftighet tar tiotusentals år att minska till riskfria nivåer. Kärnbränslet behöver inte bara bevaras på ett betryggande sätt under lång tid. Det krävs också att information om kärnbränslet och riskerna med det kan utformas så att det blir begripligt för kommande släkten – mänskliga eller dem som kommer efter. Panelen tar upp samtalet om hur sådan information kan se ut.

Med Reine Rydén, Hans Ruin och Florence Fröhlig.