Tisdag 28 maj: Socialism och socialismer

Fyriskällan, tisdag 28.5 kl. 18.00, S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Håkan Blomqvist

Karl Marx och Friedrich Engels lade under andra halvan av 1800-talet en stabil grund för en internationell socialistisk rörelse som framhöll den revolutionära omvälvningen. Men så fanns också den tyske socialdemokraten Eduard Bernstein. Han utvecklade vid slutet av 1800-talet en grund för en reformistisk socialism. Under första världskriget och åren närmast efter skärptes motsättningen mellan de båda synsätten. I maj 1917 sprängdes det svenska socialdemokratiska partiet i en vänster- och högersocialdemokratisk del. De förra blev ett kommunistiskt parti. Det är två av de socialismer som Håkan Blomqvist kommer att tala om i sitt föredrag Socialism och socialismer, om socialismens historia.

Håkan Blomqvist. Bild, wikipedia: Creative Commons, https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kan_Blomqvist#/media/File:H%C3%A5kan_Blomqvist.jpg

Håkan Blomqvist, född 1951, är fil dr i historia och tidigare föreståndare för Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. Han är specialiserad på arbetarrörelsen, socialism, rasism och antisemitism. Utvecklingen i Sovjetunionen och Ryssland är en del av hans intresseområden. Han har skrivit flera böcker och artiklar kring dessa teman och är en erfaren föreläsare. Tillsammans med de akademiska uppgifterna är han fortfarande aktivt engagerad i kvällskurser och utbildningar för fackligt aktiva och andra deltagare i äldre och nyare sociala rörelser.