Utlysning av projekttjänst: arkivarie med utredningsuppdrag

Projektanställningen är ett utredningsuppdrag inom projektet Digitala enskilda arkiv. Arbetsgivare är Folkrörelsearkivet för Uppsala län, på uppdrag av Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA).

Projektet Digitala enskilda arkiv är en del i FSLA:s verksamhet i att gemensamt utveckla länsarkivens förmåga att kunna ta emot, långsiktigt bevara och tillgängliggöra digitala arkiv. E-arkivering och bevarandet av vårt digitala kulturarv är en stor utmaning för arkivsektorn. Tillsammans börjar vi nu arbetet med att utveckla fungerande e-arkivsystem för den enskilda sektorn.

Tillträde omgående, anställning fram till 31 december 2018. Se vidare annons: Lediga tjänster