Arkivet uppmärksammar den romska historien

Dystra aspekter av den romska historien uppmärksammas i Fyriskällans öppna program, den 30 januari och den 13 februari. Historikern Andrej Kotljarchuk håller föredrag om den romska förintelsen i Ukraina (30 januari) och kollegan Madeleine Hurd om övervakning av romer i Sverige, Danmark och Lettland under 1930- och 1940-talen (13 februari).

Romska förintelsen i Ukraina 1941-44
Tisdag 30 januari 18.00
Föredrag av Andrej Kotljarchuk.

Myndighetsövervakning av romer
Tisdag 13 februari 18.00
Föredrag av Madeleine Hurd.