Kyrkliga syföreningar. Föredrag av Ann-Sofie Ohlander, tisd. 6 februari kl 18.

Öndebo Syförening, Södra Tierps missionsförsamling, u.å.
Öndebo Syförening, Södra Tierps missionsförsamling, u.å.

Generationer av till övervägande delen kvinnor har ägnat många frivilliga dagsverken åt sömnad till fromma för olika ändamål. Hur ser syföreningarnas historia ut och har eftervärlden gjort rättvisa åt syföreningarnas insatser?  Ann-Sofie Ohlander, professor emerita vid Örebro universitet och tidigare doktor vid Uppsala universitet, där hon var en betydelsfull pionjär för kvinnohistorisk forskning, håller föredrag utifrån sitt forskningsprojekt om kyrkliga syföreningar, i synnerhet Svenska kyrkans syföreningar.

Föredraget hålls på Folkrörelsearkivet / Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15. Fritt inträde.