Fanbärare inför rätta

Under och efter den första maj 1908 blev det stor uppståndelse i Enköping. Detta berodde på att den socialdemokratiska ungdomsklubben i första majtåget bar en rösträttsfana vars baksida hade följande inskription: ”Ned med det barbariska, landsruinerande och kulturhindrande militärväsendet!”. De tre fanbärarna Karl Isidor Nyberg, Arvid Johansson och Arvid Pettersson blev instämda till rådhusrätten för att stå till ansvar.

I rätten framkom att Nyberg fått fanan på Stora torget av någon person, han mindes inte vem, och att han därefter burit den i tåget. Johansson och Pettersson, som hade hjälpt till att hålla ut fanan med snören, visste inte heller varifrån fanan hade kommit.

Trots att försvarsombudet hävdade att tillstånd lämnats för att demonstrera med fanor utan restriktioner och att närvarande polis inte hade fäst fanbärarnas uppmärksamhet på att inskriften var förargelseväckande, så dömdes alla tre för förargelseväckande beteende och till böter på 50 kronor/person till kronan.

Ungdomsklubben bad om hjälp från Enköpings arbetarekommun att betala böterna, men fick blankt nej. Däremot fick klubben pengar från Centralstyrelsen i Stockholm. Johansson och Pettersson betalade sina böter men Nyberg, som var arbetslös, valde att avtjäna böterna på Uppsala fängelse och behålla pengarna för egen del. Detta kom han dock att ångra bittert: ”Det var ett helsike, sa han”!

Text: Katarina Storbråten.

Arkiv: Enköpings Socialdemokratiska arbetarekommun
Foto: Arbetarrörelsens arkiv Enköping