Arkiven som skolresurs

Folkrörelsearkivet för Uppsala län vill vara en resurs för 2000-talets skola. Vi erbjuder därför, tillsammans med Landsarkivet och Uppsala stadsarkiv, kostnadsfria workshops och föreläsningar där vi arbetar med källkritik, orsakssamband och demokratiska perspektiv utifrån ett historiskt källmaterial. Dessa kunskaper och färdigheter är nyckelkompetenser för framtiden och lyfts fram i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet.

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt besök för din skolklass. Ni väljer själv vilket arkiv ni vill besöka. Vi kan även komma ut till era skolor för att informera om vår utåtriktade verksamhet, till exempel i samband med ämneskonferenser och studiedagar.

DOKUMENT

» Arkiven som skolresurs (PDF)