Arkivens Dag 12 november

Välkommen till Arkivens Dag i Fyriskällan lördagen den 12 november! Öppet hus kl. 11-16. Årets tema är ”Välkommen hem”. Med utställningar, panelsamtal, visningar, bokförsäljning, tipspromenad m.m.

Arkivens Dag arrangeras av Folkrörelsearkivet, Institutet för språk och folkminnen, Landsarkivet, Landstingsarkivet, Medicinhistoriska museet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket, Upplandsmuseet och Uppsala universitetsbibliotek.

» Program