Arkivet stängt 1 september

Fredagen den 1 september har Folkrörelsearkivet personaldag. Arkivet är därför stängt. Vid brådskande ärenden nås arkivchef Örjan Simonson på telefon 070-242 98 09.