Arkivets kursprogram hösten 2023

Folkrörelsearkivet arrangerar, i samarbete med Enskilda e-arkivet och Datorföreningen Update, kurser i arkivvård, digital arkivering och datasäkerhet.

» Kursprogram