Handling ur Uppsala blåsorkesters arkiv.

Banken betalade orkesterns uniformer

En flitigt anlitad orkester ska framträda i enhetlig klädsel, det var majoritetens mening vid Uppsala Blåsorkesters årsmöte 1960. Många tänkte sig en jacka, båtmössa och passande byxor. Årsmötet beslutade att köpa in uniformer till orkesterns medlemmar, men den ekonomiska sidan av saken återstod att lösa.

I ett avslag på bidragsansökan hos Uppsala stads Drätselkammare fick blåsorkesterns ordförande erfara att styrelsen för Upsala Sparbank kunde ha vissa möjligheter att bistå med medel till allmännyttiga och välgörande ändamål. Blåsorkesterns ordförande Holger Nilsson och dirigent Stig Eklund besökte då Upsala Sparbanks direktör personligen och överlämnade sin framställan. De anhöll om ett anslag på 4 000 kronor (25 uniformer à 160 kronor), ett belopp de kommit fram till genom att rådfråga olika herrekiperingar i staden. De framhöll att Uppsala Blåsorkester önskar göra ett gott intryck även utöver det musikaliska, och erbjöd sig att spela gratis någon gång för sparbankens räkning.

Månadens dokument är det brev till dirigent Eklund vari Upsala Sparbanks styrelse meddelar att de ställer hela den begärda summan till Uppsala Blåsorkesters förfogande.

Arkiv: Uppsala Blåsorkester

» Se hela bilden