IOGT Brofästets föreningshus på Skansen. Foto: Per Agius.

Brofästet på Skansen

På Skansen i Stockholm ligger IOGT Brofästet i Tierps föreningshus. Huset uppfördes ursprungligen år 1895 i Raklösens by, nära Ullfors i Tierps socken. Byggnaden skänktes under 1990-talet till Skansen, varefter det demonterades och återuppfördes på Skansen. I huset finns museivärdar från IOGT-NTO som, iklädda 1920-talsmundering, berättar om nykterhetsrörelsens historia från mitten av 1800-talet till idag. Inne i byggnaden förvaras även en replika av föreningens standar. Originalet förvaras på Folkrörelsearkivet i Uppsala.

» Ordenshuset Brofästet

Foto: Per Agius.