Kategoriarkiv: Föredrag

Döden i arkivet

Se vårt spännande panelsamtal om ”Döden i arkivet”. Professorn i filosofi Hans Ruin och chefen på Landsarkivet Nina Sjöberg samtalar om arkiven som minnesplats och vårt förhållande till de döda. Så småningom bjuds publiken in och det hela utvecklas till en intressant diskussion med många infallsvinklar.

DÖDEN I ARKIVET

Tisdagen den 26 oktober kl. 18.00 ger Folkrörelsearkivet ett panelsamtal om arkiven som minnesplats och hur Internet påverkar vår relation till de döda. Med Hans Ruin, FD Carl Öhman och FD Nina Sjöberg.

Samarrangör: Näringslivets arkivråd

Inget om oss utan oss!

Tisdagen den 19 oktober kl. 18.00 ger Folkrörelsearkivet en föreläsning om historien bakom FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionshinder (CRPD).

Samarrangörer: MR-fonden och Handikapphistoriska föreningen