Folkrörelsearkivets arkivbildare på NAD

Nu finns ett uppdaterat register över de föreningar och personer som skapat de arkiv som bevaras i Folkrörelsearkivets bestånd, våra arkivbildare.

Arkivförteckningar finns ännu inte i NAD. Vi hoppas hitta en fungerande teknisk lösning för en sådan export framöver.

Aktuella register på NAD betyder att Folkrörelsearkivets arkivbestånd blir synligt för flera forskare.