Fyriskällan – Uppsalas nya centrum för lokalhistoria

Genom nya gemensamma lokaler ger vi dig som besökare möjlighet att ta del av Stadsbibliotekets Uppsala- och Upplandssamling samt Uppsala stadsarkivs och Folkrörelsearkivets samlingar och referensbibliotek.

När du besöker oss möter du både bibliotekarie- och arkivariekompetens. Detta ger ökad service och fördjupade ingångar till materialet.

I vår samverkan utgår vi från såväl aktuella som historiska frågor och lyfter fram dessa i utställningar och annan programverksamhet.

Alla evenemang sker, om ej annat anges, på S:t Olofsgatan 15. Fri entré.

DOKUMENT

» Fyriskällan – hösten 2015 (PDF)